90 jaar Soli Deo Gloria!

Op maandag 15 januari 1934 werd in Heerde de Christelijke Muziekvereniging ‘Soli Deo Gloria’ opgericht. De vergadering werd gehouden door P.J. Nicolai , A. Smits, G. van Olst Gzn., J. Tabak, H.J. van Apeldoorn, L. Beekhuis, A. Brasjen en J. Dop in de Gereformeerde Kerk.

De heer Tabak benoemde dat er tijdens de vergadering van 29 december 1933 besloten was om voor een bezetting van 17 personen een prijsopgave te vragen bij de ‘Nationale Fabriek van Muziekinstrumenten’ en bij ‘Konefa’ in Tilburg. De offerte van ‘Konefa’ bleek het voordeligst. Voor een totaalbedrag van fl. 420,00, excl. provisie werden 2 Cornets, 6 Bugels, 2 Alto’s, 2 Baritons, 2 Tuba’s, 1 Helicon, 1 Grote Trom, 1 Kleine Trom, stoelen en riemen voor de grote en de kleine trom 16 studieboekjes en 17 opvouwbare gebronsde lessenaars aangeschaft.

De heer Van Doornum uit Epe bood zich aan als tijdelijke dirigent tegen een honorarium van fl. 2,00 vrij geld per avond. Zijn aanbod werd aanvaard. De 40 cent reiskosten kreeg hij niet vergoed, omdat de kas dat niet toeliet.

Tijdens de oprichtingsvergadering werd ook een naam gekozen. Na overleg over de naam werd artikel 1 als volgt overgenomen: ‘Er bestaat te Heerde een Christelijke Muziekvereniging ‘Soli Deo Gloria’ genaamd, die gegrond op Gods Woord, zich ten doel stelt de muziek als gave Gods te oefenen en daarmee Gods Naam te verheerlijken’.

Aangezien er 21 personen zich als lid hadden aangemeld en er maar 17 instrumenten beschikbaar waren, werd het besluit genomen om ‘Konefa’ te verzoeken om nog voor de eerste repetitie 4 instrumenten na te leveren.

15 januari 2024

Inmiddels zijn we vandaag 90 jaar verder en in de afgelopen maanden is de jubileumcommissie erg druk geweest met de voorbereidingen voor het jubileumjaar.

Vanavond houden een halve repetitie en hierna hebben we een gezellige avond met hapjes en drankjes in De Heerd. Dit is ook de eerste avond dat oud-leden meedoen. Kent u nog iemand die misschien mee wil doen? Mail dat dan zo spoedig mogelijk naar jubileum@sdgheerde.nl. Dan zorgen we voor een instrument en bladmuziek. Deelnemen vanaf na de zomer mag ook!

Uitje jeugdleden

De jeugdleden gaan op zaterdagmiddag 27 januari samen bowlen en patat eten. We hebben een grote groep jeugdleden en zij hebben er veel zin in!

23 maart – Soli viert feest!

Op zaterdagavond 23 maart is ons jubileumvoorjaarsconcert. Dit jaar zal de avond anders zijn dan ons gebruikelijke voorjaarsconcert. We hebben geen pauze tijdens het concert en het muzikale programma is korter dan andere jaren. Alle geledingen zullen zich presenteren en hierna volgt er een gezellige feestavond in De Heerd.

22 juni – Borkumfestival

Het plan is dat we op 22 juni afreizen naar het Duitse eiland Borkum. Hier wordt voor de zevende keer het Borkumfestival georganiseerd

23 november – jubileum-najaarsconcert

Op zaterdag 23 november wordt ons jubileum-najaarsconcert gehouden in De Heerd samen met Raoul Steffani. Daarnaast zal ook de malletband op deze avond van zich laten horen. We zijn erg blij dat er zoveel oud-malletbandleden zich hebben aangemeld om nog één keer van zich te laten horen.

Soli-magazine

In de afgelopen 90 jaar hebben we heel veel dingen meegemaakt. Deze verhalen willen we bundelen tot een Soli-magazine. Heeft u oude foto’s? Leuk! Stuur dat dan naar communicatie@sdgheerde.nl. Als u oude foto’s instuurt, vermeld dan zo nauwkeurig mogelijk de informatie (datum en jaartal, locatie, personen die op de foto staan).

Grote plannen! We zien uit naar een mooi jubileumjaar!