Workshops georganiseerd door Soli Deo Gloria

Op zaterdag 16 januari 2016 heeft onze vereniging workshops georganiseerd. Naast de leden van de eigen vereniging waren ook de leden van Wilhelmina (Heerde), Vivo (Veessen), Concordia (Oldebroek) en Excelsior (Westenholte) uitgenodigd. Laatstgenoemde vereniging staat ook onder leiding van onze dirigent Marten van der Wal.

De bedoeling van de workshop is dat er gewerkt wordt met de afzonderlijke secties van de fanfare en het een leuke en leerzame dag wordt. Ook worden er tips & trucs verteld om makkelijker te kunnen spelen. Ook komt een dirigent niet of in onvoldoende mate toe aan zaken zoals ademhaling, blaastechniek, zuiverheid en toonkwaliteit.

In totaal hadden 76 muzikanten zich aangemeld een workshop te volgen met een voor elke sectie ervaren gastdocent in onze schitterende MFA de Heerd.

De inloop was gepland tussen half tien en tien uur die zaterdagmorgen. Maar reeds even na negen kwamen de eerste 2 nog jonge trombonisten enthousiast binnen. Om 10 uur werd een ieder welkom geheten  door onze 2e voorzitter Ard van der Maten. De dagindeling werd bekend gemaakt en om kwart over 10 gingen de in totaal 7 secties uiteen.

De nieuwe MFA deed zijn naam eer aan, voor elke sectie was er een goede ruimte beschikbaar waar volop geoefend kon worden zonder last van elkaar te hebben.

De gastdocenten hadden allemaal een eigen programma samengesteld en muziek meegebracht om op eigen wijze een zinvolle invulling aan de studiedag te geven. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen.

Voor de meesten begon de workshop met een warming-up en voorstelronde. Ook kregen weer andere secties sommigen ook met ontspannings-  en ademhalingsoefeningen aangeboden.

De lunch werd door alle muzikanten gezamenlijk gebruikt in de lounge,  een goed moment om ervaringen uit te wisselen met elkaar  en ook de andere muzikanten beter te leren kennen.

Ook werd er door elke sectie een voordrachtstukje ingestudeerd welke als afsluiting in de Rabo theaterzaal ten gehore werd gebracht. Ondanks de intensieve dag deed elke sectie zijn /haar uiterste best om zo goed mogelijk voor de dag te komen.

Foto’s workshops

We mogen terugkijken op een leerzame en geslaagde dag, de gastdocenten en muzikanten keerden enthousiast en tevreden huiswaarts. Uit de enquete gehouden onder de muzikanten kwamen vele positieve reacties, hieronder een greep uit de opmerkingen:

-goed initiatief
-goed georganiseerd
-leerzame, gezellige dag
-mooie opkomst
-je leert er veel van
-leuk om met anderen samen te spelen.

Al met al kunnen we terug zien op een geslaagde dag. De kosten voor het organiseren van zo’n evenement zijn ondanks de eigen bijdrage van de deelnemers aanzienlijk. Gelukkig hebben we een Uitreiking chequeaanzienlijke donatie gekregen van het Rabobank Noord Veluwe Fonds. Op maandag 3 februari werd de cheque uitgereikt door Henk Veldman, manager Verkoop en Service en tevens ambassadeur van het Rabobank Noord Veluwe Fonds.

Een woord van dank nog naar de dames van de supporters commissie die ook  druk zijn geweest om ons van het nodige te voorzien.

Leonie, Evert en Antje