Jubilarissen

Naast het muzikale programma, stond Soli Deo Gloria ook stil bij de jubilarissen. Annie van den Steenhoven is 45 jaar bestuurslid geweest van de supportersvereniging en Jan van der Maten is al 50 jaar bestuurslid van de vereniging. Een vereniging kan niet zonder trouwe leden: Gerrit Regtering was 25 jaar muzikant en Roelof van der Hoeve maar liefst 60 jaar. Daarnaast staat Marten van der Wal alweer 10 jaar voor het A-orkest.