Een geweldige avond: Soli Deo Gloria in De Heerd

Zaterdag 19 maart, presenteerde muziekvereniging SDG zich tijdens het jaarlijks terugkerende voorjaarsconcert. De theaterzaal in De Heerd was goed gevuld met een enthousiast publiek. Een avond voor jong en oud.

De malletband startte de avond. Zowel ritmisch als melodisch verrasten zij het publiek. Fill-in, de beginnende drummers van SDG, maakten georganiseerde “herrie”. Beide groepen staan onder leiding van Gerko van Olst.

Het was mooi om te zien hoe de leerlingen van de blokfluitgroep onder leiding van juf Aliet, ontspannen op het podium stonden. Bekende klanken voor de jeugd klonken door de zaal, “Frozen”, gespeeld door het opleidingsorkest.

Het a-orkest sloot de avond af. Indrukwekkend was het werk “Noah’s Ark”, orkest in combinatie met een voice-over. Zowel het opleidingsorkest en a-orkest stonden onder leiding van Marten van der Wal.

Tijdens de avond was er speciale aandacht voor de supportersvereniging: Maar liefst 40 jaar zet deze vereniging zich al in voor de muziekvereniging!

Een drietal leden, Sybo Talsma, Jolanda Heirbaut en Ard van der Maten, werden gehuldigd vanwege 25 jaar lidmaatschap. Het was een zeer gevarieerde avond, waar zeer tevreden op terug gekeken mag worden!

Workshops georganiseerd door Soli Deo Gloria

Op zaterdag 16 januari 2016 heeft onze vereniging workshops georganiseerd. Naast de leden van de eigen vereniging waren ook de leden van Wilhelmina (Heerde), Vivo (Veessen), Concordia (Oldebroek) en Excelsior (Westenholte) uitgenodigd. Laatstgenoemde vereniging staat ook onder leiding van onze dirigent Marten van der Wal.

De bedoeling van de workshop is dat er gewerkt wordt met de afzonderlijke secties van de fanfare en het een leuke en leerzame dag wordt. Ook worden er tips & trucs verteld om makkelijker te kunnen spelen. Ook komt een dirigent niet of in onvoldoende mate toe aan zaken zoals ademhaling, blaastechniek, zuiverheid en toonkwaliteit.

In totaal hadden 76 muzikanten zich aangemeld een workshop te volgen met een voor elke sectie ervaren gastdocent in onze schitterende MFA de Heerd.

De inloop was gepland tussen half tien en tien uur die zaterdagmorgen. Maar reeds even na negen kwamen de eerste 2 nog jonge trombonisten enthousiast binnen. Om 10 uur werd een ieder welkom geheten  door onze 2e voorzitter Ard van der Maten. De dagindeling werd bekend gemaakt en om kwart over 10 gingen de in totaal 7 secties uiteen.

De nieuwe MFA deed zijn naam eer aan, voor elke sectie was er een goede ruimte beschikbaar waar volop geoefend kon worden zonder last van elkaar te hebben.

De gastdocenten hadden allemaal een eigen programma samengesteld en muziek meegebracht om op eigen wijze een zinvolle invulling aan de studiedag te geven. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen.

Voor de meesten begon de workshop met een warming-up en voorstelronde. Ook kregen weer andere secties sommigen ook met ontspannings-  en ademhalingsoefeningen aangeboden.

De lunch werd door alle muzikanten gezamenlijk gebruikt in de lounge,  een goed moment om ervaringen uit te wisselen met elkaar  en ook de andere muzikanten beter te leren kennen.

Ook werd er door elke sectie een voordrachtstukje ingestudeerd welke als afsluiting in de Rabo theaterzaal ten gehore werd gebracht. Ondanks de intensieve dag deed elke sectie zijn /haar uiterste best om zo goed mogelijk voor de dag te komen.

Foto’s workshops

We mogen terugkijken op een leerzame en geslaagde dag, de gastdocenten en muzikanten keerden enthousiast en tevreden huiswaarts. Uit de enquete gehouden onder de muzikanten kwamen vele positieve reacties, hieronder een greep uit de opmerkingen:

-goed initiatief
-goed georganiseerd
-leerzame, gezellige dag
-mooie opkomst
-je leert er veel van
-leuk om met anderen samen te spelen.

Al met al kunnen we terug zien op een geslaagde dag. De kosten voor het organiseren van zo’n evenement zijn ondanks de eigen bijdrage van de deelnemers aanzienlijk. Gelukkig hebben we een Uitreiking chequeaanzienlijke donatie gekregen van het Rabobank Noord Veluwe Fonds. Op maandag 3 februari werd de cheque uitgereikt door Henk Veldman, manager Verkoop en Service en tevens ambassadeur van het Rabobank Noord Veluwe Fonds.

Een woord van dank nog naar de dames van de supporters commissie die ook  druk zijn geweest om ons van het nodige te voorzien.

Leonie, Evert en Antje

Lisa Heirbaut geslaagd!

Zaterdag 21 november was het een spannende dag voor Lisa Heirbaut omdat ze haar praktijkexamen moest doen voor het cornet B-diploma. Lisa heeft een paar mooie stukken gespeeld op haar cornet en is daarom terecht beloond met het HAFA B-Diploma. Met de complimenten van haar muziekleraar mocht Lisa weer naar huis. Lisa is al ruim 4 jaar lid bij christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria in Heerde en mag nu bij het A-orkest komen spelen. Lisa

Zeer geslaagd najaarsconcert in De Heerd

_A1A8028

Zaterdag 21 november heeft Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria een geslaagd najaarsconcert gegeven. Op deze avond, die voor de eerste keer plaatsvond in de nieuwe theaterzaal van de Heerd, presenteerde het A orkest in een volle zaal een afwisselend programma met medewerking van Annelie Franken en Yko Hoekstra.

De avond werd geopend met het koraal Prelude on ‘Finlandia’ gevolgd door Guardian of my soul.  Daarna werd het indrukwekkende De Ruigewaard uitgevoerd, als voorbereiding op het concertconcours.

Annelie en Yko wisten op een bijzondere wijze het publiek te boeien met verschillende werken van onder andere Simon & Garfunkel en Boudewijn De Groot.

Ook liefhebbers van musicalmuziek kwamen aan hun trekken met werken uit de musicals ‘Cats’, ‘Chess’ en ‘Miss Saigon’ uitgevoerd door het orkest, Annelie en Yko.

Bijzonder was ook het werk ‘Dem Bones’ waarbij 4 trombones een solistische rol speelden.

Al met al een hele mooie avond die door het aanwezig publiek zeer gewaardeerd werd.

Geslaagd

nieuws-3juli

Geslaagden Soli Deo Gloria Heerde

Afgelopen zaterdag 27 juni zijn er 3 leden van Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria geslaagd voor hun Hafa examen. Marit van de Beek voor het A-examen met 41.5 punten, Mirjam Keizer voor het A-examen met 38.5 punten en Max Nieuwenhuis voor het B-examen met 40 punten. Alle leerlingen volgen hun muziekonderwijs bij het Cultuurplein Noord Veluwe  in Heerde. Mocht je meer willen weten over muzieklessen of wil je lid worden bij SDG neem dan contact op met Ard van der Maten: 0578-692152

Voorjaarsconcert SDG in strijd met de elementen

Een geslaagd voorjaarsconcert Soli Deo Gloria!

Zaterdag 21 maart organiseerde Christelijke muziekvereniging haar jaarlijkse voorjaarsconcert. Dit keer in de Noordgouw in Heerde. Het thema, Soli in strijd met de elementen, was in de gehele zaal goed zichtbaar. De zaal was prachtig aangekleed met kenmerken uit de elementen en ieder onderdeel liet muziek horen wat te maken had met het thema.

De aftrap van de avond, in de goed gevulde zaal, was voor het opleidingsorkest. Onder leiding van dirigente Lydia van Apeldoorn werden diverse muziekwerken binnen het thema ten gehore gebracht. Ook enkele jonge solisten lieten van zich horen. Met veel plezier werd er een mooi stukje muziek gespeeld.

Na het opleidingsorkest was het de beurt aan de blokfluitgroep. De blokfluitgroep, al jaren onder leiding van Aliet van der Maten, speelde bekende melodieën met betrekking tot het thema.

Na de blokfluitgroep lieten de jongste drummers van de fill-inn met veel enthousiasme van zich horen.

Het slot voor de pauze was, onder leiding van Gerko van Olst voor de Malletband. Halverwege het optreden vond er een huldiging plaats van de broers Henri en Erik Marskamp, beiden werden onderscheiden voor hun 25 jarig lidmaatschap.

Als afsluiter voor de pauze gaf de bas-sectie, de winnaar van het afgelopen solistenconcours van S.D.G., een optreden met hun winnende stuk.

jubilarissen

Na de pauze was het de beurt aan het A-orkest van de vereniging onder leiding van Marten van der Wal.

Halverwege het optreden vond er een huldiging plaats. Evert Rozendal werd onderscheiden vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap en Willemien Eikelboom voor haar 25 jarig lidmaatschap.

De muziekvereniging dankt allen die aanwezig waren bij dit spetterende concert en nodigt u bij deze alvast uit voor het najaarsconcert op zaterdag 21 november in De Heerd.

Intern solistenconcours groot succes

nieuws_25februari

Maandag 16 februari 2015 heeft er in de Ontmoetingskerk te Heerde een intern solistenconcours plaats gevonden.  Er deden 14 deelnemers mee. 8 deelnemers traden solistisch op, met of zonder piano begeleiding. En 18 deelnemers traden op als duo of in een ensemble. De avond werd aan elkaar gepraat door Ard van der Maten. De optredens werden beoordeeld door Harry Hollander, ere dirigent van de vereniging. Gerrit IJzerman heeft de winnaarsbekers gefinancierd, daarom werd de wisselbeker ‘De Gerrit IJzerman wisselbeker’ genoemd.  De winnaars waren deze avond;  Antje Rozendal op hoorn, Lydia van Apeldoorn en Angela Grolleman op saxofoon. De Gerrit IJzerman Wisselbeker ging naar bassectie , Ard van der Maten, Evert Rozendal, Gesinus Logtenberg en André van den Steenhoven.  We hopen over een aantal jaar weer een solistenconcours te organiseren. Dan hopen we dat er ook jongere leden, zoals van het opleidingsorkest deelnemen. En dan willen we ook de malletband erbij betrekken.

ScanCoveryTrial: De uitslag van de prijsvraag

nieuws_6februari

Uitslag prijsvraagactie S.E.H. en S.D.G.

Van 3 tot 11 januari hebben Gerrit van der Maten en Gerrit-Jan Koetsier de Scan Covery Trial gereden. Zij hebben de voetbalvereniging S.E.H. en Chr. Muziekvereniging S.D.G. de mogelijkheid gegeven om rondom deze rit geld in te zamelen voor de beide verenigingen. De verenigingen hebben een prijsvraag met betrekking op deze rit georganiseerd.

De juiste antwoorden zijn:  6687 kilometers gereden door 10 landen en daarvoor 675,45 liters diesel verbruikt. 

De prijsuitreiking is op 19 februari om 20:00 uur bij voetbalvereniging S.E.H. De winnaars zullen hiervoor benaderd worden. Op deze avond zullen uiteraard de rijders aanwezig zijn om over hun ervaringen praten. Foto’s van de Trail staan in het fotoalbum.

  Naam
1 Antje Rozendal
2 T. Blok
3 Fam. Van der Hoeve
4 Antje Rozendal
5 R. Rosalie
6 Fam. Van der Hoeve
7 R. Rosalie
8 Johan Gerards
9 Fam. Van der Hoeve
10 Antje Rozendal
11 Marcel Brands
12 R. Rosalie
13 Antje Rozendal
14 Jennie van Ommen
15 Marten van der Wal
16 Fam. Van der Hoeve
17 R. Rosalie
18 G. van de Beek
19 W. van de Put
20 W. Eiland
21 A. Put
22 D. Put
23 Martin Gerards
24 Simone en Bert Ijzerman
25 Fam. Van der Hoeve
26 Simone en Bert Ijzerman
27 N.A. Roozendaal
28 Simone en Bert Ijzerman
29 R. Rosalie
30 Simone en Bert Ijzerman
31 W. van de Put
32 A. Put
33 D. Put
34 Geke Gerards
35 Simone en Bert Ijzerman

nieuws